1. ročník doktorandské filosofické konference

Perspektivy myšlení

Aktuálně: Uzávěrka pro zaslání abstraktů byla prodloužena do 15. května 2024.

Filosofický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s katedrami filosofie osmi českých univerzit v roce 2024 pořádá první ročník doktorandské filosofické konference s názvem Perspektivy myšlení. Cílem konference je vytvořit prostředí pro prezentaci badatelské činnosti doktorandů a doktorandek v oblasti filosofie i pro setkávání a navazování nových kontaktů. Vítány jsou kreativní a inovativní přístupy k současné filosofii i dějinám filosofie, a to nejen teoretické, ale též praktické a interdisciplinární. Konference není úžeji tematicky vymezena, je možno prezentovat širokou škálu témat např. z oblasti epistemologie, ontologie, etiky, estetiky, dějin filosofie, filosofie vědy, filosofie jazyka apod.

Konference se uskuteční v termínu 12. až 14. září 2024 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR v Praze. Prezentovat je možné v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Podmínkou aktivní účasti na konferenci je zaslání abstraktu připravovaného příspěvku v rozsahu 250 až 300 slov. Uzávěrka pro podání abstraktu je 30. dubna 15. května, o přijetí či nepřijetí abstraktu budou autoři vyrozuměni nejpozději 30. června. Více informací naleznete v sekci Call for papers. Těšíme se na vaši účast.